Pozvánka na sympozium — Mezi minulostí a přítomností…

Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním

Sympozium, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, 7. 2. 2014

Sympozium věnované vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů, které pořádá Moravská galerie v Brně a Dům umění města Brna v roce 2014:

Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi magickým uměním a sociálním realismem (MG, 21. 11. 2013 – 23. 2. 2014),

Někdy v sukni: Umění 90. let (MG, 7. 2. – 18. 5. 2014) 

a Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+ (DUMB, 29. 4. – 3. 8. 2014).

Povědomí o ženských osobnostech v českých dějinách umění je mezi umělci, kurátory a historiky umění nadále slabé, ačkoli genderová problematika v současném umění se diskutuje s větší či menší intenzitou (a s většími či menšími předsudky) bezmála dvacet let. Platí to přitom i u řady umělkyň, které by k objevování svých „babiček“ a „prababiček“ měly mít pádný důvod.

Smyslem sympozia je hledání mostu mezi současností a nedávnou i (zdánlivě) dávnou minulostí, a to prostřednictvím ženské genealogie v českém umění. Příspěvky a diskuse by měly připomenout starší generace umělkyň, bez jejichž emancipační práce by postavení žen na současné umělecké scéně nebylo zdaleka tak samozřejmé, jakým se dnes zdá být. Spíše než na konkrétní osobnosti by se však debatující měli soustředit na vizuální a politické strategie a na životní postoje, které umělkyně v minulosti a současnosti používaly a používají s cílem nabourat patriarchální normy v kultuře, umění, společnosti i v rodině. Pozornost bude rovněž věnována tématům jako manželství/partnerství, mateřství, výchova, vzdělávání, recepce a interpretace uměleckou kritikou a uměnovědou.

Předběžný program

Úvod: Martina Pachmanová, spoluautorka výstavy Vlasta Vostřebalová Fischerová, a Pavlína Morganová, autorka výstavy Někdy v sukni

13.00 – 14.15: Šlechtičny, diletantky a modernistky

Martina Pachmanová – historička umění a kurátorka, VŠUP v Praze

Petr Šámal – historik umění a kurátor, Sbírka grafiky a kresby NG v Praze

Libuše Heczková – literární historička, Ústav české literatury a literární vědy FF UK

14.15 – 14. 30: Přestávka

14. 30 – 15.45: Umělkyně v totalitě

Tereza Petišková – Dům umění města Brna

Anna Vartecká – historička umění a kurátorka, ÚJEP Ústí n. Labem

Adéla Matasová – umělkyně a pedagožka

Mária Orišková – historička umění a kurátorka, Trnavská univerzita v Trnavě

15. 45 – 16.00: Přestávka

16.00 – 17.15: „Sametový holky“

Pavlína Morganová – historička umění a kurátorka, AVU v Praze

Milena Dopitová – umělkyně a pedagožka, VŠUP v Praze

Lenka Klodová – umělkyně a pedagožka, FaVU Brno

17.15 – 17.45: Závěrečná diskuse

Žen(ství) v umění, recenze sympozia od Andrey Vatulíkové, 2. 4. 2014, artalk.cz

Program ke stažení zde;

,