Vlasta Vostřebalová Fischerová v Chebu


U příležitosti 50. výročí založení galerie – Galerie výtvarného umění v Chebu připravila nové instalace stálých expozic.

Novinkou stálé expozice je sál věnovaný proměnným výstavám „z depozitáře”. Jako první se tu představuje dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové – ve sbírce se nachází dva z jejích nejvýznamnějších obrazů a konvolut kreseb. Autorka, jejíž ostře kritické vidění společnosti s sebou nese tíživou, až halucinační atmosféru moderního života, zachycovala s velkou dávkou fantazie a bizarní poetiky lidské odcizení a mezní situace života. V jejím díle se mísí sociální náměty s fantaskní poezií a palčivou groteskností. Na této zvnitřnělé dimenzi její práce se nepochybně podepsal i její soukromý život, mj. krátké a nepříliš šťastné manželství s proslulým překladatelem a šéfem činohry Národního divadla Otokarem Fischerem. Zdroj.

Katalog:

brožura k vystaveným dílům VVF v GAVU v Chebu – zde;

Přednáška:

V rámci výstavy se 23. května od 17:00 uskuteční i přednáška historičky umění Michaly Frank Barnové.
Přednáška bude probíhat v galerijní kavárně – náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb.

Přednáška představí méně známé olejomalby ze soukromých sbírek a taktéž dosud nevyprávěný životní osud umělkyně.

 

Více o Vlastě Vostřebalové Fischerové zde;

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *