Vlasta Vostřebalová Fischerová v Praze

27. května jsme s kolegyní Martinou Pachmanovou zahájily reprízu výstavy Vlasta Vostřebalová Fischerová, Mezi sociálním uměním a magickým realismem. V Domě U Zlatého Prstenu, Galerii hlavního města Prahy bude výstava k vidění až do 14. září 2014.

Oproti premiéře v Pražákově paláci, v Moravské galerii v Brně jsme výstavu doplnily o řadu kreseb a taktéž několik obrazů.

Výstavu jsme rozšířily zvláště o přípravné skici k olejomalbám z první poloviny 20. let, na nichž je patrné těsné sepětí s motivy a s lidmi, které umělkyně portrétovala. Rozšířena je též linie kreseb, jež umělkyně vytvořila ještě během studia v Kreslířské a malířské škole pro dámy při Uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech 1916-1918.

Nově se v prostorách Domu U Zlatého prstenu objevují i archivní materiály v podobě katalogů z předchozích výstav nebo citátů, které odrážejí proměnlivé dobové vnímání díla Vlasty Vostřebalové Fischerové od roku 1925; tehdy autorka, společně s malířkou Miladou Marešovou, vystavila své dílo poprvé v prostorách pražského Topičova salonu. Rok 1988 připomínal nedožité významné jubileum devadesátých narozenin Vostřebalové Fischerové výstavami v jejím rodišti, v Boskovicích na Moravě a též v Senohrabech u Prahy, které ve 20. letech pravidelně navštěvovala. Po roce 1988 se dílo umělkyně na dlouhou dobu veřejnosti uzavřelo.

Nynější repríza je taktéž rozšířena o dvě stěžejní olejomalby Vlasty Vostřebalové Fischerové.

Diváci si nově mohou prohlédnout obraz Melancholie (1925), který byl na jaře 2013 vystaven v Národním muzeu v jihokorejském Soulu, a proto chyběl na brněnské premiéře.

A vůbec poprvé je od osmdesátých let vystavena olejomalba Helča (1922). Klíčový obraz malířky se podařilo znovuobjevit až v únoru letošního roku.

Vlasta Vostřebalová Fischerová v Galerii hlavního města Prahy

Doprovodný program

,