Třešňovka Vlasty Vostřebalové Fischerové

Galerie umění Karlovy Vary při příležitosti výročí šedesáti let od svého vzniku vystavila jednu z maleb Vlasty Vostřebalové Fischerové – magickou, poetickou krajinu Třešňovky (1932).

Třešňovku nad ZOO v Troji, kam umělkyně často chodívala, můžete zhlédnout v Karlových Varech až do 31. prosince 2013. Poté bude obraz instalován do probíhající retrospektivy autorky v Moravské galerii v Brně.

V karlovarské galerii můžete rovněž navštívit komorní výstavu Vojtěcha Hynaise, u něhož Vlasta Vostřebalová na Akademii výtvarných umění v Praze studovala a Momenty růstu, Sochařské dílo Hany Wichterlové, která studovala v ateliéru Jana Štursy, kam po rozepři s Hynaisem přešla i Vostřebalová.

60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary – – – Vojtěch Hynais (1854-1925) – – – Momenty růstu – Sochařské dílo Hany Wichterlové