Brněnská výstava Vlasty Vostřebalové Fischerové se rozrostla o další obraz

Od středy 8. ledna 2014 se výstava Vlasta Vostřebalová Fischerová. Mezi sociálním uměním a magickým realismem rozrostla o poslední exponát Třešňovka nad ZOO v Troji.

Třešňovka nad ZOO v Troji (olej na plátně, kolem 1932) ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary patří k nejzajímavějším obrazům umělkyně s krajinnou tématikou.

Autorka se v něm nechala inspirovat přírodní scenérií z okraje Prahy, avšak dokázala obyčejný motiv třešňového sadu proměnit v magický výjev, korunovaný tajemným domem na kopci. Básnivá vize se v Třešňovce nad ZOO v Troji vzdaluje objektivní skutečnosti; její největší síla tkví ve výtvarných prostředcích a výmluvné řeči barev, světla a linií, které vycházejí z citového prožitku, a nikoli z racionálního uchopení světa. Tento působivý olej byl poslední krajinomalbou, kterou Vostřebalová Fischerová za svého života vytvořila.

Obraz Třešňovky, který byl do konce 2013 roku vystaven v rámci výstavy 60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary  je významným obohacením první souborné výstavy této meziválečné umělkyně, která je ke zhlédnutí do 23/2/2014 v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně. Obraz je instalován v části expozice, nazvané Krajiny viděné i neviděné.

Foto: Kamil Till, Moravská galerie v Brně
Tiskový servis Moravské galerie v Brně 

,