Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963), ostatní materiály

Summary magisterské diplomové práce: Michala Barnová, Život a dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové (1898-1963)

Pro registrované čtenářky a čtenáře byla diplomová práce publikována na webu Ženy, Gender & Moderní umění, který je součástí grantu GA408/07/0787: Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první republiky.

Martina Pachmanová: Vlasta Vostřebalová-Fischerová (1898-1963), Krátký medailon jedné z nejpozoruhodnějších prvorepublikových malířek, in: Ženy, Gender & Moderní umění, Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první republiky, 2008.

Klíčová slova:

Milada Marešová (1901-1987) – umělkyně, s níž se Vlasta Vostřebalová Fischerová přátelila.

Jan Otokar Fischer (1923-1992) – syn Vlasty Vostřebalové Fischerové; zajímají nás např. jeho memoáry, v nichž by na umělkyni vzpomínal.

Otokar Fischer (1883-1938) – manžel Vlasty Vostřebalové Fischerové; opět nás zajímají jeho paměti, ve kterých by psal o umělkyni. Neméně zajímavým zdrojem by mohly být i básně, které snad přímo Vlastě Vostřebalové Fischerové psal nebo věnoval.

Zpět

Leave a Reply

Your email address will not be published.