Vlasta Vostřebalová Fischerová, krátký medailon

Vlasta Vostřebalová Fischerová byla jednou z prvních umělkyň, které v roce 1918 začaly v nově založeném Československu studovat na vysoké umělecké škole. V minulosti bylo její dílo zpochybňováno, ať už pro ryze svébytnou výtvarnou formu, která nemá na české scéně 20. a 30. let minulého století srovnání nebo také z důvodu, že tvorba umělkyň-žen byla mnohdy sama o sobě marginalizována. Nakonec byla její tvorba zapomenuta kvůli jejímu brzkému tvůrčímu odmlčení na začátku druhé světové války. Ačkoliv dílo Vlasty Vostřebalové Fischerové bylo posmrtně představeno několika monografickými výstavami, po roce 1986 byla její tvorba odbornou veřejností a výstavními projekty znovu opomíjena.

Zpět

Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963), Mezi magickým realismem a sociálním uměním, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, 27. května 2014 až 14. září 2014

Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963), Mezi magickým realismem a sociálním uměním, Moravská galerie v Brně: 21. listopadu 2013 až 23. února 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.