Doprovodný program výstavy

Čtvrtek, 19. prosince 2013 v 17,00

Komentová prohlídka s autorkou výstavy Michalou Frank Barnovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Zdarma k ceně vstupného na výstavu

Středa, 8. ledna 2014 v 17,00

Komentová prohlídka s autorkou výstavy Michalou Frank Barnovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Zdarma k ceně vstupného na výstavu

Sobota, 11. ledna 2014 od 10,00 do 12,00

Vidíme za roh? Výtvarná dílna pro děti s Markétou Skotákovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Vstupné: 40 Kč

Středa, 22. ledna 2014 v 17,00

Komentová prohlídka s autorkou výstavy Martinou Pachmanovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Zdarma k ceně vstupného na výstavu

Úterý, 28. ledna 2014 v 15,00

Vidět až za roh. Dílna pro seniory s Olgou Búciovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek, 13. února 2014 v 17,00

Komentová prohlídka s autorkou výstavy Michalou Frank Barnovou
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
Zdarma k ceně vstupného na výstavu

Pátek, 7. února 2014

Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním. Sympozium o vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Pražákův palác, Moravská galerie v Brně

Krajiny viděné a neviděné. Edukační program pro žáky 6.–9. ročníku ZŠ

Jiný hlas. Edukační program pro studenty SŠ
Pouze na objednání na da@moravska-galerie.cz nebo 532 169 146
Vstupné: 20 Kč

Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963), Mezi magickým realismem a sociálním uměním, Moravská galerie v Brně:
21. listopadu 2013 až 23. února 2014

Zpět