První dámy – osud, poslání, úděl?

Životy v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti

Krátký komentář k výstavě, která se uskutečnila ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 27. října 2011 až 4. března 2012.

“Hrad mi dal otec přímo na starost, abych nad ním bděla, o něm pro něj myslela. Dělám to ráda. (…) V Kříži (Červeném) zas soustředí se mé úsilí v lepší život. (…) Za Hrad odpovídám Bohu,  otci a vám.”

Alice Masaryková v dopise architektu Pražského hradu Josipu Plečnikovi

Příkladem dámy, která se trošku vymykala v totalitě, byla Irena Svobodová; manželka s disciplínou. Měla velmi těžký osud po boku svého muže. Jako první zavedla vlastní účetní knihu na Hradě. Do té doby všechny soukromé aktivity prezidentského páru financoval Hrad. Kdežto Irena už si založila svůj účet a všechny nákupy pro prezidentský pár financovala ze svého. A další plus – je třeba podpora založení S.O.S. vesniček. […]

Nejsmutnější konec čekal na dceru Emila Háchy, Miladu Rádlovou. Byla mu po boku v těch nejtěžších chvílích. Zachovaly se třeba soupisy majetku, které ona podepisovala, když Hácha za války stěhoval svůj majetek do Lán. […] V roce 1945 bylo všechno rozkradeno a Milada Rádlová skončila jako bezdomovec […].

Marcela Šášinková, kurátorka výstavy; [vybráno a zkráceno z rozhovoru zde]

Také výstava o prvních dámách českých prezidentů nám dala nahlédnout do ryze osobních výpovědí na pozadí historických událostí.

Když jsem psala o výstavě “Praha a její dcery”, nešlo si nevšimnout jisté podobnosti.

Obě výstavy spojuje prizma dějin každodennosti. (První dámy byly představeny osobními předměty, fotografiemi nebo jednotlivými kusy šatů, které nosívaly v rámci prezidentské reprezentace.)

A obě výstavy také spojují limitní prostorové podmínky. Zatímco výstava prvních dam byla vytvořena mnohem celistvěji, přímo v sálu. Výstava pražských dcer jakoby vznikala mimo a do svého prostoru byla vsazena až dodatečně. Příliš velké ambice zůstaly prostorově nezkroceny a malý pražský sál se proměnil ve spletitý labyrint mnoha linií.

Co chybělo jedné výstavě, s tím se bravurně vypořádala výstava druhá. Jen je škoda, že toto úsilí neodměnila větší pozornost médií. Zvláště když v magazínu Lidových novin od podzimu probíhal seriál o osudech a eskapádách manželek českých a československých premiérů.

Ostatní materiály:

Plakát k výstavě – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

První dámy – osud, poslání, úděl?, Životy v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti – Tisková zpráva, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Fotografie z výstavy zde;

První dámy “českých” prezidentů:

Charlotta Garrique Masaryková (1850-1923), Alice Masaryková (1879-1966) 
Hanna (Anna) Benešová (1885-1974)
Marie Háchová  (1873-1938)
Milada Rádlová-Háchová (1903-1989)
Marta Gottwaldová (1899-1953)
Marie Zápotocká (1890-1981)
Božena Novotná (1910-1980)
Irena Svobodová (1901-1980)
Magda Lokvencová-Husáková (1916-1966)
Viera Husáková (1923-1970)
Olga Havlová (1933-1996)
Dagmar Havlová (*1953)
Livia Klausová (*1943)

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *