Sochařka Mary Durasová (1898-1982)

Medailon je věnovaný Mary Durasové, která patřila k první generaci profesionálních sochařek, jež po založení první republiky studovaly v ateliéru Jana Štursy na pražské AVU. Sochařská kariéra Mary Durasové, partnerky Maxima Kopfa, se rozvíjela na pozadí činnosti německo-českých uměleckých skupin Die Pilger, Junge Kunst a Prager Secession, které byly v narodnostně “očištěném” kánonu dějin českého moderního umění téměř zapomenuty. Durasová se prosadila jako výrazná představitelka neoklasicismu, jejímž klíčovým tématem byla žena.

Čím detailněji se věnujeme umělkyním z období první republiky, tím více se ukazuje, jak málo zmapovaná jsou jejich díla a osudy. Důvody jsou různé: jejich umělecký styl, brzké ukončení jejich kariéry z důvodu mateřství, židovský nebo německý původ a v neposlední řadě genderové předpojatosti disciplíny dějin umění. Jak však ukazuje například život Růženy Zátkové (1885 –1923), za ignorací umělkyň 1. poloviny 20. století může stát rovněž jejich dlouhodobý pobyt v zahraničí, jenž z nich pro české prostředí učinil importérky cizích a tudíž i neautentických vlivů.

Mary Durasové se na rozdíl od Zátkové na české, ale i mezinárodní umělecké scéně rozhodně dostávalo hojné pozornosti. Dobová periodika na adresu jejího sochařského díla nešetřila pochvalou, ale přesto se Durasová po druhé světové válce ocitla na okraji pozornosti tuzemské uměnovědy. První a doposud poslední monografie vyšla v roce 1961. Ačkoliv se umělkyně dočkala ještě několika zahraničních přehlídek své tvorby, od poslední samostatné výstavy v roce 1978 již její catalogue raisonné nikdo nerevidoval.

Medailon, obsahující podrobnou bibliografii a soupis výstavní činnosti je v pro registrované čtenářky a čtenáře zpřístupněn zde:

Michala Frank Barnová, Sochařka Mary Durasová (1898-1982), in: Ženy, Gender & Moderní umění, Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první republiky, 2011; pdf. – s. 1-24.

* Fotografie Mary Durasové, in: Dalibor Plichta, Mary Durasová, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1961.

 

Další publikační činnost autorky

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.