Lepidopteroložka za jasných nocí, pozdní lov v Galerii 209

Catocala electa, Claetis maculosa, Coenonympha hero, Colias myrnidone, Colias palaeno, Erebia sudetica, Eriogaster catax, Eucharia casta, Homo sapiens sapiens, Hipparchia briseis, Hypodryas maturna, Iphiclides podalirius, Leptidea morsei, Lopinga achine, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea arion, Maculinea alcon, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Marumba quercus, Nymphalis vau-album, Papilio machaon, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phragmatiphila nex, Polymmatus eroides, Proclossiana cunomia, Proserpinus proserpina, Saturnia pyri, Zerynthia polyxena.
Ohrožené druhy motýlů, jež nesmí být loveny.

Lepidopteroložka za jasných nocí, pozdní lov

Pozvání k prohlížení sbírky motýlů v nás obvykle vyvolává představu seriózní vědecky vedené kolekce a nebo též vybízí k pochybnostem, k nejistotě a zároveň k neodbytné zvědavosti zjistit, zda-li pak se nejedná o pouhou smyslnou záminku?

Vznikající kolekce prozatím obsahuje pár video exemplářů, jejichž pravidelné promítání odkrývá moment alchymie nepolapeného lidského druhu, jenž před svým zánikem volí transcendentní proměnu v letícího motýla. Tentýž vjem protikladně vyvolává dojem zdlouhavého skomírání motýlů přišpendlených ve skleněných vitrínách.

Postel, povlak, projektor, přehrávač a kamera na stativu; vyjmenované rekvizity, rafinovaná kamufláž běžného náčiní lepidopterologů. Síťku na motýly nahrazuje kamera, lákající světlo hmyzu projektor a skleněné vitríny promítané záznamy ulovených video exemplářů. Sběratelská obsese motýly se zdánlivě proměňuje ve voyeurské fotografické slídění.

Rekvizity prostorové instalace mohou vyvolat náznakem dojem kabinek v prodejnách erotického zboží nebo pornografické laboratoře. Ve skutečnosti se jedná o poetické zachycení intimních partií muže a ženy, které nakonec mizí bez povšimnutí. Očekávání syrové erotiky je zmařeno, lidský druh ještě nebyl zcela uloven.

Co se před námi odehrává, čeho jsme součástí? Jsme účastníci bázlivé symfonie prchavosti života z třepetajících křídel uvězněných motýlů nebo naopak neuchopitelné mihotavé intimity lidského druhu? Muž a žena se zde proměňují v motýly a naopak — vyvěrající psyché, která v řecké mytologii označovala lidskou duši a stejně tak onoho létajícího motýla…

Pavlína Komoňová, umělkyně, sběratelka
Michala Frank Barnová, historička umění, kurátorka

Interaktivní instalace v Galerii 209 v budově FaVU na Rybářské 125 bude v provozu 23. 10. a 24. 10. vždy od 18:00 do 21:00. Po zbytek výstavního termínu bude možné zhlédnout zaznamenané materiály.

, ,