Konference, přednášky

Mary Duras a Vlasta Vostřebalová Fischerová, výjimečné ženy v ateliéru Jana Štursy, společná přednáška s historikem umění Ivo Habánem, Oblastní galerie Liberec, 31. 7. 2014.

Zrcadlení esence přírody v současném islandském umění, příspěvek konferenci Vizuální studia – věda, umění, instituce, NaProti Imaginaci, Katedra sociologie FSS MU, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně a Moravské galerie v Brně, 7. 12. 2013.

Otokar Fischer slovem a obrazy Vlasty Vostřebalové, příspěvek na mezinárodní konferenci V Rozhraních, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy & Rakouské kulturní fórum v Praze, 20. 5. 2013.

Přednáška o malířce Vlastě Vostřebalové Fischerové a jejích téměř neznámých olejomalbách, Galerie výtvarného umění v Chebu, 23. 5. 2012.

Muzejní a galerijní propagace a prezentace na Islandu, přednáška v rámci předmětu Muzeum a postmoderní umění II, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 18. 5. 2011.