FErUM 2010-2012

 

Ačkoliv oficiální webové stránky otevřené umělecké skupiny FErUM nejsou delší dobu aktualizovány, neznamená to, že by aktivity skupiny byly ukončeny či jakkoliv uzavřeny. Můžeme říci, že prozatím jsou pouze utlumeny z důvodu jiných pracovních a tvůrčích projektů jejich zakladatelek a sympatizantek.

Situace otevřené skupiny FErUM jakoby volně odráží a komentuje pozici uměleckokulturních aktivit v České republice. Ať už se jedná o umělkyni či umělce jakéhokoliv věku, vyvstává pro ně tatáž otázka a to: jak se lze uživit uměním či dalšími uměleckokulturními aktivitami? Odpovědí je pak fakt, že řada umělkyň, umělců  se věnuje vedle osobní tvorby i práci mimo svůj umělecký obor nebo v jeho příbuzném odvětví.

Proto další projekty typu FErUM jsou realizovány až na základě zbylých časových možností. Nehledě na to, že není nikdy od věci mít na paměti, že v případě jakéhokoliv uskutečněného projektu se za ním neskrývá pouze vystavující umělkyně či umělec, ale stojí za ním řada dalších lidí, kteří se na projektu výrazně podílejí.

Možná si čtenářka/čtenář tohoto blogu Art – Gender – Feminism klade otázku, proč byla její Teoretická sekce přesunuta sem do nového webového prostoru.

Odpovědí je, že díky určitému utlumení vystavních a jiných aktivit zakladatelek a sympatizantek FErUM byla Teoretická sekce přesunuta sem – do prostoru nového blogu, aby mohla být dál rozvíjena především více dynamickým a viditelným způsobem.

Tato “rozšiřující se” teoretická sekce webového prostoru Art – Gender – Feminism je samozřejmě otevřená novým myšlenkám a dalším lidem – čtenářům/řkám tohoto blogu, stejně tak jsou pro vás otevřeny aktivity FErUM.

Cílem

Teoretické sekce nadále zůstává upozornit na gender a feminismus ve výtvarném umění a další vizuální kultuře; stejně jako neprotěžování genderové teorie a interpretace na úkor dalších teorií a interpretačních možností.

***

Starší články Teoretické sekce FErUM z let 2008-2009 jsou znovu publikovány zde;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *