Art + Gender + Feminism & FErUM

Tento blog Art + Gender + Feminism navazuje na projekty otevřené umělecké skupiny skupiny FErUM.

Tato „rozšiřující se“ teoretická sekce webového prostoru Art + Gender + Feminism je samozřejmě otevřená novým myšlenkám a dalším lidem – čtenářům/řkám tohoto blogu, stejně tak jsou pro vás otevřeny aktivity FErUM.

Cílem

Teoretické sekce nadále zůstává upozornit na gender a feminismus ve výtvarném umění a další vizuální kultuře; stejně jako neprotěžování genderové teorie a interpretace na úkor dalších teorií a interpretačních možností.

Pokud není uvedeno jinak, pak autorkou veškerých článků blogu Art + Gender + Feminism je Michala Frank Barnová.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku či postřeh k článkům blogu Art + Gender + Feminism, neostýchejte se podělit o váš hlas.

Z důvodu ochrany autorských práv není na blogu Art + Gender + Feminism zpravidla přetiskován obrazový materiál. Pokud se nachází v jednotlivých článcích obrázek, je řádně uveden jeho zdroj.

Pro snadnou dohledatelnost jsou veškeré názvy uměleckých děl uvedeny buď v originálním názvu, nebo v jeho českém konstantním ekvivalentu. Všechny články blogu Art + Gender + Feminism jsou navíc opatřeny podrobným poznámkovým aparátem, který na reprodukce děl přímo zdrojově odkazuje.

Více o autorce Art + Gender + Feminism zde;

Z historie FErUM

Co je / bylo FErUM?

Otevřenou uměleckou skupinu založily na počátku roku 2008 umělkyně Darina Hlinková a Zdeňka Řezbová, které vystupovaly zároveň i jako kurátorky projektů.

Dalšími sympatizantkami otevřené umělecké skupiny FErUM jsou umělkyně Věra Adámková, Lucia Babjáková, Tereza Chaloupková a Hana Oplatková.

V průběhu roku 2008 jsem se k této skupině přidala i já, Michala Frank Barnová, abych vedla Teoretickou sekci této otevřené skupiny.

Na čem je / byl projekt FErUM postaven?

Cílem otevřené umělecké skupiny FErUM bylo a stále je vést diskuzi o genderových aspektech v tvorbě současných umělkyň/ců. Diskuzi FErUM pak měly podpořit zvláště vlastní výstavy, akce či další projekty.

Svou otevřenost ohledně pozitivní i negativní konfrontace chtěla/chce skupina podpořit tím, že ke každé akci, výstavě by přizvala další/ho členku/na, aby tak vznikla pluralita nejen v umělecké, ale i teoretické rovině.

Určitou rozmanitost podpořila umělecká reflexe zakládajících umělkyň, kdy Darina Hlinková ve svých fotografiích a videích analyzuje např. mýtus krásy, reklamu nebo hranici kýče; nebo Zdeňka Řezbová, která se ve svých performancích, fotografiích a dalších mediích věnuje problémům identity – vrozené versus sociální.

Více o umělkyních FErUM, o proběhlých akcích této otevřené skupiny v tématu: FErUM 2008-2009 nebo taktéž na původních webových stránkách.

http://www.ferum.wgz.cz

© 2010 Art + Gender + Feminism. Všechna práva vyhrazena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *