O mně

Mgr. Michala Frank Barnová

je historička umění a umělecká kritička. V roce 2009 absolvovala dějiny umění Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – s magisterskou prací věnovanou výzkumu o umělkyni Vlastě Vostřebalové Fischerové (1898-1963). Zaměřuje se na zapomenuté meziválečné umělkyně 1. poloviny 20. století; je autorkou rozsáhlého výzkumu o Vlastě Vostřebalové Fischerové (v rámci magisterské diplomové práce), který vůbec poprvé představil pozapomenuté malířské dílo ze soukromých sbírek a vysvětlil jej v souvislosti s jejím dílem ve státních institucích, s umělčinným osobním životem a její tvorbou (např. v souvislostech hnutí Neue Sachlichkeit). A právě tento výzkum byl základním kamenem pro výstavu a knižní monografie o Vlastě Vostřebalové Fischerové (Moravská galerie v Brně a Galerie hl. m. Prahy 2013/2014; ve spolupráci s historičkou umění Martinou Pchmanovou). Ve své odborné a publikační činnosti se zabývá rovněž otázkami genderu a feminismu v současném umění. Pravidelně přispívá do Literárních novin, Art+Antiques, A2 nebo na aukční web Art+. Příležitostně publikuje v Ateliéru a na stránkách feministického magazínu FEMA. V rámci studijně pracovních pobytů na Islandu se od roku 2010 věnuje též islandskému umění.

Přehled aktivit:

Zapomenuté umělkyně

disertační badatelský výzkum – fenomén spolku Kruh výtvarných umělkyň.

disertační badatelský výzkum – život a dílo umělkyně Heleny Bochořákové Dittrichové (1894-1980) a sochařky Karly Vobišové (1887-1961).

badatelský výzkum – život a dílo sochařek Karly Vobišové (1887-1961), Marty Jiráskové (1898-1981) a Hany Wichterlové (1903-1990).

Výstava a monografie umělkyně Vlasty Vostřebalové Fischerové (1898-1963) ve spolupráci s Martinou Pachmanovou.

Otokar Fischer slovem a obrazy Vlasty Vostřebalové, příspěvek na mezinárodní konferenci V Rozhraních, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy & Rakouské kulturní fórum v Praze, 20. 5. 2013.

příprava materiálů pro výstavu děl umělkyně Vlasty Vostřebalové Fischerové (1898-1963) ze sbírek GAVU Chebu.
Kurátorky: Martina Pachmanová a Michala Frank Barnová.

Přednáška o životním osudu umělkyně a olejomalbách ze soukromých sbírek, 23. května 2012 GAVU Cheb.

spolupráce s Martinou Pachmanovou a webem Ženy, Gender & Moderní umění, který je součástí grantu GA408/07/0787: Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první republiky; (od roku 2009)
badatelská činnost; Sochařka Mary Durasová (1898-1982), medailon doplněný o podrobnou bibliografii a soupis výstavní činnosti, in: 2011; pdf. – s. 1-24.

magisterský badatelský výzkum – život a dílo malířky a kreslířky Vlasty Vostřebalové Fischerové (1898-1963).

Island

Zrcadlení esence přírody v současném islandském umění, příspěvek konferenci Vizuální studia – věda, umění, instituce, NaProti Imaginaci, Katedra sociologie FSS MU, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně a Moravské galerie v Brně, 7. 12. 2013.

krátkodobý pobyt Reykjavík, Akureyri; (srpen až září 2013)

šestiměsíční pracovní a studijní pobyt v Reykjavíku; (červen až prosinec 2012)

pomoc při propagaci výstavy Perpetuum mobile – v galerii Kling og Bang v Reykjavíku.
Výstavní projekt audiovisuální umělkyně Moniky Fryčové si mimo jiné klade za cíl navázat hlubší vztahy česko-islandského kulturního charakteru.

navazování česko-islandských kulturních vztahů a propagace islandského umění v Čechách; (od roku 2011)

Muzejní a galerijní propagace a prezentace na Islandu, přednáška, v rámci předmětu Muzeum a postmoderní umění II, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 18. 5. 2011.

tříměsíční pracovní stáž v galerii Kling og Bang v Reykjavíku a participace na projektu Villa Reykjavík; (červen až září 2010)

Publikační činnost

Literární noviny, Art+Antiques, A2, aukční web Art+, Ateliér, feministický magazín FEMA

Ostatní

participace na projektu umělkyně Lenky Vráblíkové (FaVU VUT Brno): Jak studovat na umělkyni – feministický akční výzkum (2010); (duben až květen 2010)

fundraisingové metody a projekty v neziskové organizaci (2006-2008)

 

Otázky genderu a feminismu v umění mě začaly zajímat během mého studia. Tehdy jsem si začala klást otázky, proč se téměř neučíme o žádných umělkyních, v čem je jejich tvorba odlišná a proč je na základě pohlaví často podceňována. Toto téma se pro mě stalo studijní náplní a taktéž životním postojem.

Uchopení skrze gender, feminismus vidím pouze jako jeden z pohledů na dané dílo či projekt. Myslím si, že u díla/projektu by se ostatní významy neměly marginalizovat ve prospěch pouze genderové optiky.

 

Oblasti zájmu:

Zapomenuté umělkyně 1. poloviny 20. století
Umění & kultura & postavení ženy v období první republiky

Fenomén výtvarného spolku Kruhu výtvarných umělkyň

Fenomén umělkyň od 19. století do současnosti; vzdělávání a postavení v uměleckém odvětví

Pozice absolventů a absolventek historie v umění v ČR

Islandské umění

fenomén umělkyň – jejich pozice v historii a dnes
aspekty genderu a feminismu nejen v uměleckém kontextu

Více:

Summary diplomových prací

Publikační činnost autorky

Rozhovor s historičkou umění a uměleckou kritičkou Michalou Frank Barnovou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *