Zajímavé odkazy

 

CZ – v češtině

 • artalk.cz aktuálně o výtvarném umění převážně tuzemské provenience.
  Šéfredaktory/kami webu jsou: historici a historičky umění (absolventi/tky Dějin umění FF Masarykovy univerzity v Brně) Silvie Šeborová, Petra Hlaváčková a Jan Skřivánek (mimo jiné šéfredaktor časopisu Art&Antiques). Web je otevřen i dalším historikům/čkám umění a studentům/tkám uměnovědných oborů.
  Zájemci/kyně na webu naleznou recenze, komentáře, monitoring tisku nebo i tiskové zprávy jednotlivých  českých muzeí a galerií.
  Artalk rovněž nabízí zajímavé odkazy na další uměleckokulturní organizace a nadace.
 • Obrazar.com web o umění
  Obrazar.com pro změnu vznikl z iniciativy studentů/tek Dějin umění na FF pražské Karlovy univerzity a je rovněž otevřen dalším historikům/čkám umění a studentům/tkám uměnovědných oborů.  Redaktory/kami jsou: Ladislav Zikmund-Lender (šéfredaktor a mimojiné ředitel Kotěrova centra v Trmalově vile) Zuzana Brestová, Helena Gaudeková, Zuzana Bil’ová, Hubert Pavelek, Kateřina Štroblová, Kristýna Zajícová, Lenka Panušková, Tereza Zedková a Barbora Kolečková.
  V době svého vzniku (2006) se Obrazar.com zaměřoval především na gender projekty; postupně se však obsah webu rozšiřoval a až do roku 2011 svým čtenářům a čtenářkám nabízel širší rozsah témat, recenzí, glos, které reflektovaly nejen gender a queer problematiku.
  Činnost Obrazaru byla v roce 2011 ukončena. Současně byl smazán veškerý obsah webových stránek Obrazaru.
 • Digitální archiv výtvarných umělkyň; databáze bibliografických údajů umělkyň z období první republiky. Archiv zpřístupňuje i fotografie uměleckých děl, které se objevily skrze tuzemský aukční trh. (Provozuje eAntik.cz)
 • Ženy v umění na Artmuseum.cz; databáze životopisů umělců/kyň napříč historickými epochami. V menší míře je zde věnován prostor i ženám-umělkyním.
 • Jak studovat na umělkyni – feministický akční výzkum umělkyně Lenky Vráblíkové (FaVU VUT Brno, 2010).
  Autorka skrze nejrůznější akce umělců-umělkyň, uměleckých skupin a dalších analyzuje mocenské vztahy mezi vzdělávacími (aj.) institucemi a dále se snaží rozebrat na kolik se liší studium na umělkyni od studia na umělce. Zásadním přínosem výzkumu je i to, že Vráblíková nezůstává u analýzy a kritiky nevyhovujících systémů a přístupů, ale ve svém projektu nezapomíná ani na příklady řešení.


Cindy Sherman, Untitled Film Still #58

EN – v angličtině

 • artnet.com; informace o současných zahraničních umělcích/kyních, aktuální zprávy ze světových aukčních trhů, glosáře zahraničních galeriích a muzeí ad.

Exhibitions

The Museums

Journals

Women Artists Research – Projects

Europe

 • The Women’s Art Library (MAKE) – Goldsmiths, University of London (UK); Knihovna nabízí publikované i nepublikované materiály o ženách-umělkyních: knihy, časopisy (např. i první vycházející časopisy feministického zaměření: Feminist Artists Newsletter /UK/, Heresies /USA/, Matriart /CA/), fotografie, plakáty, videa, výstřižky z tisku ad.
  Obdobného zaměření je i Glasgow Women’s Library (UK).
 • FWA – Foundation for Womens Art (London, UK); cílem nadace je zpřístupnit problematiku žen v umění, jak v historickém, tak v současném kontextu, široké veřejnosti. FWA pořádá výstavy, přednášky ad.

Canada & USA

Others

 • Guerrilla Girls (přednášky, happeningy); aktivistky vystupují v gorilích maskách a prohlašují se za “svědomí uměleckého světa”, bojují za spravedlivé zastoupení žen v umění.
 • FemBio – Notable Women International Korpus s více naž 30 ooo biografickými údaji o významných ženách v literatuře, umění a dalších oborech. Web je původně v němčině, ale je dostupná i anglická verze.
 • Artcyclopedia.com; Rozsáhlá databáze základních informací  o umělcích/kyních z různých historických období. Web v menší míře zmiňuje i současné umělce/kyně. Základem Artcyclopedie jsou především odkazy na známá díla vybraného umělce/kyně v zahraničních muzeích a galeriích (některé reprodukce děl jsou přímo i na webu Artcyclopedie), dále odkazy na články z jiných webových encyklopedií nebo upozornění na tištěné monografie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *