Po stopách dříve žijících Pražanek

Výstavu „Praha a její dcery“ připravilo Muzeum hl. m. Prahy při příležitosti 130 let od svého založení. Námětově si klade za cíl seznámit s pražskou historií očima jejích obyvatelek narozených od pravěku až do poloviny 20. století. Vznosné ambice bohužel udusává jeden sál, který byl vystavě přiřazen.

Kurátorky ale detaily nešetří. Můžeme se seznámit například se šperky pravěkých žen, knihovnou žen pobělohorského období či s tiskařkami 17. a 18. století. Po nepřeberném množství detailů a pokusu zmapovat další hutnou problematiku – roli ženy napříč epochami – však výstava zkratkovitě končí. Na stručné medailony známých žen, které ji mohly slušivě otvírat, už takřka není místo. Přitom už jen třetina vystavených předmětů by vydala na samostatnou přehlídku. Rovněž propracované architektonické řešení by mohlo prezentovat stálou expozici. Navíc dějiny každodennosti jsou divácky velmi oblíbené a minimálními prostředky se dají efektivně proměňovat a rozvíjet. Malý prostor kompenzuje pestrý doprovodný program diskusí. Vedle nich ještě Městská knihovna v Praze nabízí zdarma e-knihy reflektující ženskou otázku 19. a 20. století a Městská divadla pražská a kino MAT výraznými slevami lákají na divadelní hry a filmy o silných osudech žen.

Text byl otištěn v kulturním čtrnáctideníku A2:

Michala Frank Barnová, Dcery Prahy [rubrika artefakty], in: A2, kulturní čtrnáctideník, roč. 8, březen, 14. 3., č. 6, 2012, s. 31.

* Autorství fotografií: tiskové centrum Muzea hl. m. Prahy
Další fotografie zde;

 

Ostatní materiály:

Ukázky z Kalendáře paní a dívek z let 1909-1913 a Přírodního lékaře, Městská knihovna v Praze

Ženské listy, Časopis pro záležitosti žen a dívek českoslovanských z let 1874-1926, Kramerius, Národní knihovna v Praze

 

“Praha a její dcery” – tisková zpráva, Muzeum hl. m. Prahy

“Prague and her daughters” – Press Release, The City of Prague Museum

 

Další publikační činnost autorky

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.